Βεβαιώσεις Μηχανικού

Με τις βεβαιώσεις μηχανικού περιγράφονται οι υπεύθυνες δηλώσεις πολιτικού μηχανικού, οι οποίες επιβεβαιώνουν την πολεοδομική νομιμότητα ενός κτιρίου.

Η υπεύθυνη δήλωση που κάνει ο μηχανικός ηλεκτρονικά μέσω του ΥΠΕΚΑ και της πλατφόρμας του ΤΕΕ και αφορά τις πιθανές αυθαίρετες κατασκευές ή τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ακόμα και τις διαφοροποιήσεις στα βασικά πολεοδομικά μεγέθη (δόμηση, κάλυψη, ύψος, πλάγιες αποστάσεις κ.α) που υφίστανται από την ανέγερση ή και μετέπειτα στο ακίνητο το οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί.

Η βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις (εκτός της αποδοχής κληρονομιάς).

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού καθώς και για το κόστος αυτής.

Καλέστε μας!