Τοπογραφικά Σχέδια

Τα τοπογραφικά διαγράμματα είναι η αποτύπωση οικοπέδων, αγροτεμαχίων ή μιας ευρύτερης περιοχής με σκοπό την οριοθέτηση ενός χώρου σε κρατικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87.

Τα τοπογραφικά σχέδια – διαγράμματα – αποτυπώσεις είναι απαραίτητα για τις παρακάτω χρήσεις:

  • Κτηματολόγιο
  • Συμβόλαια
  • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.
  • Δημόσια έργα.
  • Οικοδομικές άδειες.
  • Πράξη χαρακτηρισμού δασαρχείου.
  • Ενστάσεις κτηματολογίου/Δασικών χαρτών.
  • Άδειες φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.
  • Αλλαγή ρυμοτομικού σχεδίου.

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης.

Καλέστε μας!