Νομιμοποιήσεις / Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Σύμφωνα με το νόμο 4495/2017 προβλέπονται νομιμοποίησεις / τακτοποιήσεις αυθαιρέτων για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί μέχρι 28.7.2011. Η χρονολογία της αυθαίρετης κατασκευής αποδεικνύεται με χρήση αεροφωτογραφιών ενώ ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση.

Περιπτώσεις που απαιτείται ένταξη στον Νόμο 4495/2017

Απαιτείται να προχωρήσετε σε νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών επί της ιδιοκτησίας σας στις εξής περιπτώσεις:

Μεταβίβαση (πώληση, ενοικίαση, δωρεά εν ζωή) ιδιοκτησίας

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στην ιδιοκτησία.

Εργασίες που απαιτούν έκδοση οικοδομικής άδειας

Η ιδιοκτησία σας πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αυθαίρετες κατασκευές ούτως ώστε να εκδοθεί η οικοδομική άδεια.

Έκδοση άδειας λειτουργίας

Απαραίτητο βήμα για την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησής σας είναι η τακτοποίηση τυχόν αιθαιρέτων στην έδρα της.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει βάσει νόμου την υφιστάμενη κατάσταση των χώρων κύριας χρήσης της ιδιοκτησίας σας. Στην περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες δεν έχουν ήδη ρυθμιστεί, τότε είναι απαραίτητη η ένταξή τους στο Ν. 4495/2017.

Ως αυθαίρετες κατασκευές νοούνται όσες δεν εμφανίζονται στα θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία σχέδια που συνοδεύουν την εγκεκριμένη Άδεια Δόμησης του κτιρίου επί του οποίου βρίσκεται η ιδιοκτησίας σας.

Έτσι αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση, στις διαστάσεις ή στη θέση των ανοιγμάτων του κτιρίου σας, προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα κ.α. νοούνται ως αυθαίρετες κατασκευές, αν δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια για την ανέγερσή τους.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ιδιοκτησίας σας προκειμένου να διαπιστευθούν οποιεσδήποτε αυθαιρεσίες. Στην συνέχεια εκτελεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες νομιμοποίησης  – τακτοποίησης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία νομιμοποίησης καθώς και για το κόστος αυτής.

Καλέστε μας!