Μελέτες Αντιστήριξης

Με τον όρο “Μελέτη Αντιστήριξης” περιγράφονται οι μελέτες που ορίζουν ποια μέθοδο και ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την αντιστήριξη των πρανών σε εκσκαφές μεγάλου βάθους. Αφορά κυρίως τις εκσκαφές βάθους άνω των 3 μέτρων για την κατασκευή υπογείων ορόφων σε αστικό περιβάλλον.

Η HM Construction και οι εξειδικευμένοι γεωτεχνικοί μηχανικοί της έχει μελετήσει, σχεδιάσει, επιβλέψει και κατασκευάσει περισσότερα από 100 έργα αντιστηρίξεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία έκδοσης μελέτης αντιστήριξης καθώς και για το κόστος αυτής.

Καλέστε μας!