Μελέτες Αντιστήριξης

Με τον όρο Μελέτες Αντιστήριξης περιγράφονται οι μελέτες που ορίζουν ποια μέθοδο και ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την αντιστήριξη των πρανών σε εκσκαφές μεγάλου βάθους. Αφορά κυρίως την ανάγκη δημιουργίας πολλών υπογείων σε αστικό περιβάλλον.

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης.

Καλέστε μας!