Ενίσχυση – Αποκατάσταση Κατασκευών

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός κατασκευών και τεχνικών έργων υποδομής είναι στατικά ανεπαρκής σύμφωνα με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς λόγω της φθοράς του χρόνου, των εντόνως διαβρωτικών περιβαλλοντικών συνθηκών ή λανθασμένων πρακτικών παλαιότερων εποχών.

Στις μέρες μας η χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών στον τομέα των επισκευών και των ενισχύσεων  μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε, αποκαταστήσουμε ή να βελτιώσουμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό  τη στατική επάρκεια μιας κατασκευής αποτελεσματικά και οικονομικά.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αποκατάσταση και την ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών είναι το σκυρόδεμα, ο χάλυβας και τα Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ ή FRP).

Συγκεκριμένα οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι οι εξής:

Μανδύες Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος (Gunite) σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος ή φέρουσας τοιχοποιίας.
Ενίσχυση με Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ ή FRP) σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.
Ενίσχυση με μεταλλικά προεντεταμένα στοιχεία σε κατασκευές από φέρουσα λιθοδομή και οπτοπλινθοδομή.
Ενίσχυση με ενέματα ομογενοποίησης.

Η Ενίσχυση-Αποκατάσταση-Επισκευή του φέροντος οργανισμού συνοδεύεται με το πλήρες τεύχος υπολογισμών και των απαιτούμενων σχεδίων για την πραγματοποίησης της ενίσχυσης.

Οι άρτια καταρτισμένοι δομοστατικοί πολιτικοί μηχανικοί της HM Construction, μπορούν να εκπονήσουν τη μελέτη της Ενίσχυση-Αποκατάσταση-Επισκευή του φέροντος οργανισμού της κατασκευή σας με απόλυτη υπευθυνότητα, άρτια επιστημοσύνη και πάντοτε εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία έκδοσης καθώς και για το κόστος αυτής.

Καλέστε μας!