Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά είναι υποχρεωτικά σε περιπτώσεις αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτου και έχουν ισχύ για 10 χρόνια.

Σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) θα πρέπει όλα τα κτίρια να φέρουν την ενεργειακή τους κατάταξη η οποία πιστοποιείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Κατά τη διαδικασία της έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού θα απαιτηθούν και νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν τακτοποιήσεων των παρακάτω νόμων:

Βεβαίωση υφιστάμενου προ της 30.11.1955
Απαλλαγή από κατεδάφιση σύμφωνα με τον Ν720/1977
Εξαίρεση από Κατεδάφιση με το Ν1337/1983 ή το Ν1577/1985
Διαδικασία Διατήρησης με το Ν3775/2009
Διαδικασία Διατήρησης με το Ν3843/2010
Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4014/2011
Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4178/2013
Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4495/2017

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης.

Καλέστε μας!