Έλεγχος Στατικών Μελετών Κατασκευών

Οι άρτια καταρτισμένοι δομοστατικοί πολιτικοί μηχανικοί της HM Construction, μπορούν να ελέγξουν την ορθότητα της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων οποιαδήποτε στατικής μελέτης συμπεριλαμβανομένων:

Στατικές μελέτες νεόδμητων κτιριακών έργων οποιουδήποτε δομικού υλικού.
Στατικές μελέτες προσθηκών σε υφιστάμενες κατασκευές.
Μελέτες στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτιριακών κατασκευών.
Μελέτες ενισχύσεων και αποκαταστάσεων δομικών βλαβών φέροντος οργανισμού κτιριακών έργων.
Στατικές μελέτες νεόδμητων έργων υποδομής- ειδικών κατασκευών.
Μελέτες στατικής επάρκειας υφιστάμενων έργων υποδομής- ειδικών κατασκευών.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία, καθώς και για το κόστος της υπηρεσίας.

Καλέστε μας!