Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Οι Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων είναι απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής σας.

1. Επίσκεψη στο χώρο και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τόσο στην καταλληλότητα του χώρου αλλά και στην τελική διαμόρφωσή του.

2. Αναζήτηση των κατατεθειμένων στην πολεοδομία αρχιτεκτονικών σχεδίων του χώρου από τα οποία προκύπτει η νομιμότητα του χώρου.

3. Οικονομοτεχνική προσφορά που περιλαμβάνει την έκδοση της άδειας λειτουργίας, την έκδοση της κατάλληλης άδειας εργασιών και λεπτομερή κοστολόγηση για κάθε εργασία εσωτερικής ή εξωτερικής διαμόρφωσης, προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού.

Είμαστε μαζί σας με άμεση επικοινωνία σε κάθε βήμα για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας από την αρχική επίσκεψη στο χώρο μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας και τη διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα τόσο με τις πολεοδομικές απαιτήσεις, όσο και με τις επιθυμίες σας.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της αδειοδότησης της επιχείρησής σας, τη συλλογή και την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών που ενδεχομένως απαιτούνται , όπως Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, Διάγραμμα ροής, Αρχιτεκτονική αποτύπωση του χώρου, σύμφωνα με τις οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα του χώρου για την λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και την τελική διαμόρφωση τού χώρου.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε την νομολογία που διέπει την άδεια λειτουργίας καταστημάτων, ανάλογα με την χρήση τους:

  • Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας: ΦΕΚ 230/Α/2016
  • Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΦΕΚ 1723/Β/2017
  • Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών: ΦΕΚ 2718/2012
  • Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κομμωτήρια, κουρεία, καταστήματα περιποίησης χεριών – ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας – tattoo) : ΦΕΚ 3403/Β/2013
  • Εργαστήρια Αισθητικής: ΦΕΚ 1012/Β/2013
  • Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων (Αθλητικών Εγκαταστάσεων): Άρθρο 56Α ΦΕΚ 35/Α/2012

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης.

Καλέστε μας!