Ξηρά Δόμηση

Η ξηρά δόμηση είναι μια πρόταση στον τομέα των κατασκευών εσωτερικού χώρου η οποία μας δίνει μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία με τη χρήση γυψοσανίδας, δημιουργώντας όμορφους και λειτουργικούς χώρους μειώνοντας τη χρήση ακριβών υλικών.

Αντίστοιχα οι τσιμεντοσανίδες χρησιμοποιούνται αντί για τούβλα ως εξωτερικοί τοίχοι προσφέροντας μια πιο φτηνή, πιο γρήγορη και πιο ελαφριά κατασκευή.

Σύμφωνα με το υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο η κατασκευή πυροδιαμερισμάτων αποσκοπεί στην αποφυγή της επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικό χώρο.

Αυτό επιτυγχάνεται με το σωστό διαχωρισμό του κτιρίου σε μικρότερα πυροδιαμερίσματα τα οποία να έχουν υψηλό δείχτη πυραντίστασης , γεγονός που επιτυγχάνεται με τη χρήση πυράντοχων δομικών υλικών.

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης.

Καλέστε μας!