Στατική Ενίσχυση Κτιρίων

Στις μέρες μας ο τομέας της Αντισεισμικής Μηχανικής έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, με συνέπεια η κατασκευή ενός καινούργιου κτιρίου να υπόκειται πλέον σε αυστηρούς νόμους περί αντοχής και αντισεισμικότητας, κάνοντας τη στατική ενίσχυση κτιρίων απαραίτητη για πλήθος κτισμάτων.

Ωστόσο, οι κλιματικές συνθήκες, η φυσική γήρανση, ένας σεισμός ή μια καθίζηση μπορεί να προκαλέσουν φθορές στον σκελετό ενός κτιρίου, να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για την διάβρωση του οπλισμού και να θέσουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκειά του.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων στη χώρα μας (περίπου το 80%) έχει κατασκευασθεί σε παλαιότερες εποχές, όπου οι τεχνικές μας γνώσεις ήταν περιορισμένες και συνεπώς δεν εφαρμόζονταν τα σημερινά αυστηρά αντισεισμικά κριτήρια τόσο στην κατασκευή, όσο και στην επίβλεψη ενός έργου.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένα μεγάλο ποσοστό κτιρίων να παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα (όπως μικρή αντοχή σε σεισμικές δονήσεις, μειωμένη ακαμψία, κτλ), τα οποία αρκετές φορές καθιστούν αυτά τα κτίρια επικίνδυνα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί κάποιος εύκολα να καταλάβει πως, η στατική ενίσχυση κτιρίων κρίνεται απαραίτητη ως υπηρεσία σε μεγάλο αριθμό κτισμάτων.

Η ενίσχυση κτιρίων απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία, που ξεπερνάει το επίπεδο γνώσης του μέσου πολιτικού μηχανικού. Είναι ουσιαστικά μια υπηρεσία που μπορεί να παρομοιαστεί με μια χειρουργική ̎επέμβαση ̎ και απαιτεί καλή γνώση και εξειδίκευση, συνεχή επίβλεψη των εργασιών και ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των παρεμβάσεων.

Οι βασικές προϋποθέσεις που καθορίζουν αν αυτή η «επέμβαση» στέφθηκε με επιτυχία είναι δύο: 1. η σωστή μελέτη (ιστορικό – ποιοτικός έλεγχος) και 2. η σωστή εφαρμογή (μεθόδου, χρόνου επέμβασης, κτλ).

Η υπηρεσία της στατικής ενίσχυσης κτιρίων παρέχεται με μια πληθώρα μεθόδων, ενώ η καταλληλότερη από αυτές επιλέγεται πάντα σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις μεθόδους που δύναται να χρησιμοποιηθούν είναι:

  • Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροπλισμού / σκυροδέματος
  • Τοπική αποκατάσταση με ρητινοειδή κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης
  • Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (Gunite)
  • Μανδύες Έγχυτου Σκυροδέματος
  • Μεταλλικά Ελάσματα
  • Βαριές Μεταλλικές Διατομές
  • Ρητινενέσεις – Τσιμεντενέσεις
  • FRPs (Ινοπλισμένα Πολυμερή) / Ανθρακοϋφάσματα, Ανθρακοελάσματα, Υαλοϋφάσματα

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης και να σας προτείνουν τις καταλληλότερες παρεμβάσεις, εφαρμόζοντας πάντα τους τελευταίους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλες τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μελέτη και η εκτέλεση στατικής ενίσχυσης του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας σας καθώς και να σας δώσουμε μια εκτίμηση του κόστους αυτής.

Καλέστε μας!