Γεωτεχνικά Έργα

Η κατασκευή αντιστήριξης πρανών εκσκαφής, αφορά την εφαρμογή της αντίστοιχης μελέτης αντιστήριξης, απαραίτητης για την ασφαλή ολοκλήρωση όλων των κατασκευαστικών φάσεων της οικοδομής μέχρι και την κατασκευή της πλάκας οροφής του Πρώτου υπογείου.

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης.

Καλέστε μας!