Χωματουργικές Εργασίες / Εκσκαφές / Εκβραχισμοί

Η εταιρία μας διαθέτει σύγχρονα σκαπτικά μηχανήματα για κάθε είδους χωματουργικές εργασίες.

Αναλαμβάνουμε εκσκαφές, διαμορφώσεις, εκβραχισμούς και χωματουργικές εργασίες παντός τύπου με τη σιγουριά και την αξιοπιστία που μας δίνει η άνω των 50 ετών εμπειρία μας στο χώρο.

  • Γενικές Εκσκαφές Οικοπέδων
  • Εκσκαφές θεμελιώσεων
  • Εσκαφές σε βραχώδες έδαφος (εκβραχισμοί)
  • Βαθειές Εκσκαφές – Αντιστηρίξεις
  • Διαμόρφωση πρανών εκσκαφής
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Διαχείρηση προϊόντων εκσκαφής
  • Καθαρισμοί οικοπέδων
  • Διαμόρφωση πρανών οδοποιϊας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία εκσκαφής του οικοπέδου / έργου σας καθώς και για το κόστος αυτής.

Καλέστε μας!