Νομικό Τμήμα – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Νομικό Τμήμα της εταιρείας μας παρέχει στους πελάτες μας ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες και κορυφαία υποστήριξη στους παρακάτω τομείς:
  • Πoλεοδομικό  & Χωροταξικό Δίκαιο
  • Νομικός και πολεοδομικός έλεγχος για μεταβιβάσης και αγοροπωλησίες ακινήτων
  • Γονικές Παροχές / Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς / Μισθώσεις
  • Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ( Διορθώσεις / Τροποποιήσεις / Έλεγχος).
  • Κτηματολόγιο (Νέες εγγραφές / Τροποποιήσεις  / Διορθώσεις / Έλεγχος)
  • Αντιρρήσεις / Αναμορφώσεις Δασικών Χαρτών
  • Έκθεση εκτίμησης ακινήτου / Έκθεση ελέγχου ιστορικού τίτλων.
  • Απαλλοτριώσεις / Προσκυρώσεις και καθορισμός αποζημίωσης.
  • Διορθωτικές  πράξεις εφαρμογής σχεδίου πόλεως

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλες νομικές διαδικασές που αφορούν τους παραπάνω τομείς.

Υπεύθυνος Νομικού Τμήματος
Μπράμος Βασίλης
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΑ: 26085)
Linkedin

Καλέστε μας!