Ελεγκτής Δόμησης

Ελεγκτής δόμησης ορίζεται ο μηχανικός από την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών δόμησης μετά από απαίτηση της υπηρεσίας δόμησης για να ελέγξει την οικοδόμηση του κτιρίου σε διάφορα στάδια.

Ο ελεγκτής δόμησης με την παρουσία του ιδιοκτήτη και του επιβλέποντα μηχανικού διενεργεί με επιτόπια αυτοψία τον έλεγχο του έργου και κατόπιν συντάσσει το πόρισμα του ελέγχου που διεξήγαγε και το αποστέλλει στην ειδική υπηρεσία επιθεωρητών δόμησης.

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης.

Καλέστε μας!