Είμαστε Ελληνική εταιρεία με έδρα στην οδό Αργοναυτών 17, 16777 στο Ελληνικό.

Με αφορμή τον πρόσφατο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και σε συνδυασμό με το Νόμο 2472/1997, με το παρόν κείμενο, σας επιβεβαιώνουμε και ενημερώνουμε για την πολιτική που ακολουθεί η εταιρία μας, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, που εσείς μας χορηγείτε και τα νόμιμα δικαιώματα σας που μπορείτε να ακολουθήσετε ώστε να γνωρίζεται το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς.

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών του HMCONSTRUCTION.gr όπου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Το HMCONSTRUCTION.gr αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο HMCONSRUCTION.gr πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου του. Στην περίπτωση αυτή το HMCONSTRUCTION.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα sites αυτά.

Η Εταιρεία μας θα διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις).

Ο τρόπος που συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που εσείς μας δίνεται κατά την επίσκεψη σας στο HMCONSTRUCTION.gr προκειμένου να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες και προϊόντα μας,  να εγγραφείτε στην Υπηρεσία Newsletter, να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε τόσο για τυχόν παραγγελίες σας όσο και για νέα προϊόντα μας ή και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο και τους Γενικούς Όρους Χρήσης είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, αριθμός τηλεφώνου, κλπ.).

Αποδοχή των όρων από εσάς

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά τις αλλαγές σε αυτήν τη πολιτική, θεωρείται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τις ενέργειες αυτού του ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλέστε μας!