Όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, πάνω περίπου από το 80% του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα είναι κτισμένο προ του 1985, ένα γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τη χρησιμότητα μίας υπηρεσίας όπως είναι η στατική ενίσχυση κτιρίων.

Πολλά από αυτά τα κτίρια παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, όπως μικρή αντοχή σε σεισμικές δονήσεις ή μειωμένη ακαμψία, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα σε ορισμένες περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο μεγάλος σεισμός της Αθήνας το 1999, όπου μεγάλος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε.

Ακόμα, η φυσική γήρανση, οι κλιματικές συνθήκες ή μια καθίζηση μπορεί να προκαλέσουν φθορές στον σκελετό ενός κτιρίου και να θέσουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια του.

Από όλα τα παραπάνω, μπορούμε να κατανοήσουμε πως, η στατική αναβάθμιση και ενίσχυση κτιρίων κρίνεται απαραίτητη ως υπηρεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια αυτών.

Στην Ελλάδα πλέον τα περισσότερα έργα ενισχύσεων (Δημόσια ή Ιδιωτικά) εκτελούνται από εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες ενισχύσεων. Αυτό συμβαίνει διότι αυτές, διαθέτουν επιτόπου στο έργο πολιτικούς μηχανικούς με εμπειρία και τους αντίστοιχους εργοδηγούς, που μπορούν να συντονίσουν τις εργασίες.

Η στατική ενίσχυση κτιρίων απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία, που ξεπερνάει το επίπεδο γνώσης του μέσου πολιτικού μηχανικού. Είναι μια υπηρεσία που παρομοιάζεται με χειρουργική ̎επέμβαση ̎ και απαιτεί καλή γνώση και εξειδίκευση, συνεχή επίβλεψη των εργασιών και ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των παρεμβάσεων.

Οι βασικές προϋποθέσεις που καθορίζουν αν η ̎επέμβαση ̎ στέφθηκε με επιτυχία είναι δύο:

  1. Η σωστή μελέτη (ιστορικό – ποιοτικός έλεγχος),
  2. Η σωστή εφαρμογή (μέθοδος, χρόνος επέμβασης, κτλ)

Η στατική ενίσχυση κτιρίων ως υπηρεσία παρέχεται με μια πληθώρα μεθόδων. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και συνεπώς κάθε φορά επιλέγεται η μέθοδος που ταιριάζει περισσότερο στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την στατική ενίσχυση των κτισμάτων, καθώς και τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα τους.

Μανδύες Σκυροδέματος

Θετικά: Αύξηση αντοχής, πλαστιμότητας, ακαμψίας
Αρνητικά: Απαιτεί ενίσχυση σε όλα σχεδόν τα κατακόρυφα μέλη

Προσθήκη Τοιχείων ΟΣ

Θετικά: Αύξηση αντοχής και ακαμψίας
Αρνητικά: Δεν υπάρχει ενίσχυση στα υφιστάμενα μέλη, ενώ απαιτείται ομοιόμορφη τοποθέτηση τοιχείων στην κάτοψη

Προσθήκη Μεταλλικών Δικτυωμάτων

Θετικά: Αύξηση αντοχής, πλαστιμότητας, ακαμψίας, μείωση απαίτησης στα υφιστάμενα στοιχεία
Αρνητικά: Δεν υπάρχει ενίσχυση στα υφιστάμενα μέλη, ούτε ομοιόμορφη τοποθέτηση στην κάτοψη

Μανδύες από FRPs ή μεταλλικά ελάσματα

Θετικά: Αύξηση αντοχής και πλαστιμότητας μελών
Αρνητικά: Δεν υπάρχει αύξηση της ακαμψίας, ούτε μείωση της απαίτησης στα υφιστάμενα στοιχεία

Ελάσματα από FRP ή μεταλλικά ελάσματα

Θετικά: Αύξηση αντοχής
Αρνητικά: Δεν υπάρχει αύξηση της ακαμψίας, ούτε μείωση της απαίτησης στα υφιστάμενα στοιχεία

Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα, όπως ρητινενέσεις και επισκευαστικά κονιάματα

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο τρόπος που επιλέγεται η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση είναι συνάρτηση των εκάστοτε συνθηκών, αναγκών και πολλών άλλων διαφορετικών παραμέτρων. Τα κύρια όμως κριτήρια επιλογής της μεθόδου είναι:

  • Τεχνικά
  • Οικονομικά
  • Λειτουργικά και αρχιτεκτονικά
  • Επιτελεστικά

Για παράδειγμα σε κτίρια που βρίσκονται σε λειτουργία, συνήθως προτιμάται να γίνονται παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως είναι η προσθήκη τοιχείων, ενώ σε κτίρια που βρίσκονται σε ανακαίνιση προτιμάται η ενίσχυση με μανδύες. Αυτές οι δύο μέθοδοι είναι και αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα, ενώ πολλές φορές μπορεί να συνδυαστούν και οι δυο μαζί. Γενικότερα προτιμώνται πάντα λύσεις που συνδυάζουν αύξηση της ακαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας.

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης, προτείνοντας τις καταλληλότερες παρεμβάσεις, σεβόμενοι τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604 977, ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.