Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (διαμέρισμα, αποθήκη, θέση στάθμευσης κτλ) είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που δημιουργείται και αποθηκεύεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) και περιέχει όλα τα στοιχεία του κτιρίου – ιδιοκτησίας από την ημερομηνία κατασκευής του – της μέχρι και σήμερα, σε ηλεκτρονική μορφή.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας έχει ως σκοπό τον έλεγχο, την αποτύπωση και την ενημέρωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας (εφόσον αυτή έχει τροποποιηθεί σε σχέση με την αρχική οικοδομική άδεια ή μεταγενέστερη πράξη νομιμοποίησης). Αν κατά τον έλεγχο της ιδιοκτησίας διαπιστωθεί οποιαδήποτε μορφής μεταβολή – αυθαιρεσία, θα πρέπει να γίνει πρώτα νομιμοποίηση και στη συνέχεια έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας της ιδιοκτησίας.

Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν το κτίρια ή την ιδιοκτησία γίνεται στο μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια να γίνεται ενημέρωση τυχόν μεταβολών της ιδιοκτησίας.

Υπεύθυνοι για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και αυτοτελούς διηρημένων ιδιοκτησιών είναι ιδιώτες Πολιτικοί Μηχανικοί που ορίζονται και εξουσιοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες για την συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την δημιουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Πότε πρέπει να γίνεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας;

Το απόσπασμα ταυτότητας κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (διαμέρισμα, αποθήκη, θέση στάθευσης κλπ) μαζί με το πιστοποιητικό πληρότητας και την βεβαίωση μηχανικού, τα οποία εκδίδονται με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας, πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά κατά τις συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την συγκεκριμένη ιδιοκτησία όπως πχ κατά τη μεταβίβαση ή την μεταβολή της σύστασης τους.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ”.

Διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας – Πιστοποιητικού Πληρότητας

Για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι απαραίτητη αρχικά η αυτοψία και η αποτύπωση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας (διαμέρισμα, αποθήκη, θέση στάθμευσης κτλ) προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές σε σχέση με την αρχική οικοδομική άδεια ή πράξη νομιμοποίησης που μπορεί να έχει γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μεταβολή ή διαφοροποίηση της ιδιοκτησίας σε σχέση με την αρχική οικοδομική άδεια ή μεταγενέστερη πράξη νομιμοποίησης τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να προηγηθεί η νομιμοποίηση της ιδιοκτησίας και στη συνέχεια να γίνει η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας της.

Παράλληλα, για την ορθή πλήρωση του φακέλου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση όλο των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων που αφορούν την ιδιοκτησία. Με την συγκέντρωση των στοιχείων προχωράει και η δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την οριστική υποβολή της ταυτότητας και την πληρωμή του “τέλους ανταπόδωσης”, γίνεται εκτύπωση του αποσπάσματος ταυτότητας κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας μαζί με το πιστοποιητικό πληρότητας και την βεβαίωση μηχανικού.

Χρόνος και Κόστος Έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

Από την ημέρα της αυτοψίας και εφόσον δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πράξη νομιμοποίησης, ο χρόνος που χρειάζεται για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι συνήθως 10 με 15 μέρες.

Το κόστος για την δημιουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας ξεκινάει από €290 πλέον ΦΠΑ και αυξάνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά της ιδιοκτησίας.

Το κόστος αυτό περιλαμβάνει:

  • Επί τόπου επίσκεψη από εξειδικευμένο Μηχανικό της Εταιρίας μας, αυτοψία και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστησης του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας.
  • Έλεγχος και σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή τυχόν νεότερης νομιμοποίησης.
  • Συγκέντρωση και έλεγχος όλων των απαραίτητων εγγράφων για την δημιουργία και ορθή πλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.
  • Επαφή με Πολεοδομίες, Κτηματολόγιο, Συμβολαιογράφους, Μηχανικούς κλπ για αίτηση λοιπών σχεδίων, μελετών και εγγράφων που δεν παρέχονται από τον ιδιοκτήτη, αφορούν την ιδιοκτησία και είναι απαραίτητα για την ορθή πλήρωση του φακέλου.
  • Δημιουργία και ορθή πλήρωση του ηλεκτρονικού φακέλου τόσο του οικοπέδου όσο και της ιδιοκτησίας στην πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ). Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων από το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) και τον συμβολαιογράφο του ενδιαφερόμενου.
  • Οριστική υποβολή στοιχείων, πληρωμή παραβόλου και έκδοση αποσπάσματος ηλεκτρονικής ταυτότητας μαζί με το πιστοποιητικό πληρότητας και την βεβαίωση μηχανικού.

Εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε αυθαιρεσία στην ιδιοκτησία που χρειάζεται νομιμοποίηση, τότε θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία νομιμοποίησης πριν την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Ο χρόνος που χρειάζεται στην περίπτωση αυτή για την νομιμοποίηση και στη συνέχεια την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι περίπου 30 μέρες και το επιπλέον κόστος εξαρτάται από την κατηγορία και το μέγεθος της αυθαιρεσίας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αυτοψία, την νομιμοποίηση (εφόσον χρειάζεται) και την δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας για κτίρια και αυτοτελούς διηρημένες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ) σε όλη την Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία έκδοσης καθώς και για το κόστος αυτής.