Κανένα κτίσμα, όσο καλά κι αν έχει κατασκευαστεί με τα ποιοτικότερα υλικά, δεν μπορεί να παραμείνει ασφαλές για πάντα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα είναι συνεπώς απαραίτητος ο έλεγχός του με μια μελέτη στατικής επάρκειας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται κυρίως για να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ζημιές και επικίνδυνες καταπονήσεις του κτίσματος. Δεδομένης της σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα μας, τα δομικά στοιχεία των κτιρίων καταπονούνται πέραν της φυσικής φθοράς του χρόνου.

Σκοπός μιας μελέτης στατικής επάρκειας είναι να διαγνωστεί η καταλληλότητα του κτιρίου καθώς και κατά πόσο ο φέρον οργανισμός στην υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου είναι σε θέση να “αντέξει” την προσθήκη νέων ορόφων ή την αλλαγή χρήσης του.

Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιείται από μηχανικούς που κατόπιν αυτοψίας, εκτέλεσης επί τόπου δοκιμών αλλά και λείψεις δειγμάτων από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής, εξετάζουν την ανθεκτικότητα των δομικών υλικών της και κατά πόσο αυτά έχουν φθαρεί και καταπονηθεί με την πάροδο των χρόνων. Παράλληλα πραγματοποιούν εκτίμηση σχετικά με την ανθεκτικότητα που μπορούν να επιδείξουν τα εν λόγω υλικά τα επόμενα χρόνια.

Η μελέτη στατικής επάρκειας εκτός από τις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο, θα ήταν ωφέλιμο να πραγματοποιείται σε παλιά κτίσματα καθαρά για λόγους ασφαλείας.

Μελέτη στατικής επάρκειας ΦΕΚ 4495

Στο ΦΕΚ 4495/2017 περιέχονται διατάξεις του πολεοδομικού νόμου ο οποίος βρίσκεται εν ισχύ στη χώρα μας. Η μεταρρύθμιση έγινε για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το άναρχο πολεοδομικό καθεστώς στην Ελλάδα.

Είναι γνωστό άλλωστε πως η αυθαίρετη δόμηση των προηγούμενων δεκαετιών έχει επηρεάσει τη χώρα τόσο σε λειτουργικά ζητήματα όσο και σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια.

Στις νέες διατάξεις του πολεοδομικού νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων και η μελέτη στατικής επάρκειας σε περιπτώσεις που κάποιος ιδιοκτήτης αυθαίρετου κτίσματος επιθυμεί να προχωρήσει σε νομιμοποίηση του. Η μελέτη στατικής επάρκειας είναι απαραίτητη στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε όλες τις εξολοκλήρου αυθαίρετες, στατικά ανεξάρτητες κατασκευές
  • Σε κάθε κατασκευή που έχει υπαχθεί στο Ν. 4178/2013 και η τελική του βαθμολόγηση σύμφωνα με το ΔΕΔΟΤΑ (Δελτίου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου) το κατατάσσει σε κατηγορία υψηλής προτεραιότητας που απαιτεί περαιτέρω έλεγχο
  • Σε κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση κτιρίου ή σε κάθε αλλαγή χρήσης σε κτίρια

Αντίθετα, ενδεικτικές περιπτώσεις αυθαιρεσιών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης μελέτης στατικής επάρκειας αφορούν:

  • Κτίσματα κατοικιών, τα οποία κατασκευάστηκαν πριν το 1975
  • Αυθαίρετα κτίσματα πριν το 1983
  • Αυθαίρετες κατασκευές με μικρές παρεμβάσεις όπως δεξαμενές, μονώσεις, μικρές αποθήκες και πέργκολες
  • Κτίρια δευτερεύουσα σημασίας όπως υπόστεγα, αγροτικά κτίσματα κ.α
  • Μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε χώρο κύριας χρήσης
  • Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
  • Χώροι βοηθητικής χρήσης (πατάρια)

Η μελέτη στατικής επάρκειας περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια όπως την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτίσματος, τη λήψη μετρήσεων, την προσομοίωση και την ανάλυση, τον έλεγχο και την αποτίμηση του μοντέλου και τέλος τις επεμβάσεις και ενισχύσεις που πιθανώς χρήζει η κατασκευή.

Η εκπόνηση μιας μελέτης στατικής επάρκειας γίνεται από εξειδικευμένο μηχανικό ο οποίος με τη δημιουργία ενός σύγχρονου μαθηματικού μοντέλου επιτυγχάνει να προσομοιώσει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πραγματικότητα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια κατασκευή.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκτέλεση μελέτης στατικής επάρκειας κτιρίων και κατασκευών οποιασδήποτε μορφής σύμφωνα με την Ελληνικούς νομοθεσία και τους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 για να σας ενημερώσουμε για όλες τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μελέτη στατικής επάρκειας της κατασκευής ή της ιδιοκτησίας σας καθώς και για το κόστος εκτέλεσης της.