Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ενεργειακό πιστοποιητικό – ΠΕΑ) αποτελεί μια αποτύπωση του κτιρίου όσον αφορά την ενεργειακή του κατάταξη. Μπορεί να χορηγηθεί για ένα ολόκληρο κτίριο ή για τμήμα αυτού, για παράδειγμα κάποιο διαμέρισμα πολυκατοικίας. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό χορηγείται για τη βεβαίωση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου και έχει διάρκεια ισχύος δέκα χρόνια.

Υπάρχει βέβαια περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας χορήγησης ενεργειακού πιστοποιητικού σε σύντομο χρόνο από την προβλεπόμενη δεκαετία, σε ενδεχόμενο ολικής ανακαίνισης στο κτίριο, στο διαμέρισμα, ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ κλπ.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής επισκέπτεται το κτίριο, ελέγχει το χώρο και πραγματοποιεί τις απαιτούμενες μετρήσεις. Στη συνέχεια συντάσσει το ενεργειακό πιστοποιητικό προτείνοντας μέσα σε αυτό σενάρια προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά το κτίριο και να είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον.

Η ενεργειακή κατάταξη συμβολίζεται κατά σειρά απόδοσης με: Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η (από την πιο αποδοτική προς τη λιγότερο αποδοτική) και εξαρτάται:

 • Από την παλαιότητα του κτιρίου
 • Τον προσανατολισμό του
 • Την επαρκή θερμομόνωση των εξωτερικών δομικών στοιχείων
 • Την ποιότητα των κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα κ.α.)
 • Το σύστημα θέρμανσης
 • Το σύστημα ψύξης
 • Τη σκίαση του κτιρίου
 • Το φωτισμό

Υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού ΠΕΑ

Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού ΠΕΑ είναι απαραίτητη:

 • Για κτίρια ή για μονάδες κτιρίων που βρίσκονται υπό κατασκευή
 • Για κτίρια ή για μονάδες κτιρίων που πρόκειται να πωληθούν
 • Για κτίρια ή για μονάδες κτιρίων που πρόκειται να εκμισθωθούν

Έως το 2016, η χορήγηση ενεργειακού πιστοποιητικού για ακίνητα συνολικής επιφάνειας κάτω των 50 τ.μ. δεν ήταν υποχρεωτική. Αυτό πλέον έχει αλλάξει και το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς καμία εξαίρεση, όντας αναγκαίο ακόμη και σε παραθεριστικές κατοικίες.

Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις ενοικίασης και πώλησης ακινήτων;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις μίσθωσης/πώλησης ακινήτων και είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται σε κάθε σχετικό έγγραφο αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, το συγκεκριμένο έγγραφο θεωρείται άκυρο ακόμη κι αν έχει περάσει από συμβολαιογράφο.

Στις ανανεώσεις μισθωτηρίου ωστόσο δεν είναι απαραίτητη η νέα έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, καθώς το ΠΕΑ αφορά το κτίριο και όχι τον ιδιοκτήτη. Ανανέωση αυτού γίνεται στην περίπτωση που έχει παρέλθει η δεκαετία.

Χρήσεις κτιρίου για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ

Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων για τις οποίες δεν χρειάζεται ενεργειακό πιστοποιητικό εφόσον έχουν χρήση ως: βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αποθήκες, πάρκινγκ, πρατήρια υγρών καυσίμων, εργαστήρια, μνημεία, αγροτικές υποδομές, χώροι λατρείας και κτίρια με προσωρινή χρήση για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ενεργειακό πιστοποιητικό

Η διαδικασία έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού είναι εύκολη και οικονομική, ενώ τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:

 • Η κάτοψη κτίσματος
 • Ο τίτλος ιδιοκτησίας του κτίσματος (είτε συμβόλαιο είτε Ε9)
 • Παράβολο 5 ευρώ
 • Ο αριθμός οικοδομικής άδειας του κτίσματος
 •  Προαιρετικά: φύλλο συντήρησης λέβητα και αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο κτηματολόγιο

Κλείνοντας θα πρέπει να σημειωθεί πως προβλέπονται υψηλά πρόστιμα στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν έχει προχωρήσει σε έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού με τα ποσά να ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ και να φτάνουν έως και τα 10.000 ευρώ ανά ακίνητο.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για το κτίριο, την επιχείρηση ή την κατοικίας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 για να σας ενημερώσουμε ακριβώς για όλες τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν για την έκδοση καθώς και για το κόστος αυτής.